ระบบจ้างงานผู้รับเหมา

แก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้าง

ระบบจ้างงานผู้รับเหมา

แก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้าง
สนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

...
ควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบสัญญาและอนุมัติการจ่ายเงิน
...
จ้างงานไม่ผ่านนายหน้าอุ่นใจเรื่องราคา
หมดกังวลผู้รับเหมาโกงทิ้งงาน ทำงานช้า
...
ควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบสัญญาและอนุมัติการจ่ายเงิน
...
จ้างงานไม่ผ่านนายหน้าอุ่นใจเรื่องราคา
หมดกังวลผู้รับเหมาโกงทิ้งงาน ทำงานช้า

เพื่อแก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้าง

Tambaan.co ดำเนิน "โครงการสนับสนุนการจ้างผู้รับเหมา" ฟรี

ผู้ว่าจ้าง

บริการจัดทำขอบเขตงานและช่วยหาผู้ออกแบบ, ทำ BoQ, ผู้รับเหมา, ผู้ตรวจหน้างาน, และช่วยจัดทำสัญญาให้ฟรี!

พาร์ทเนอร์

รับงานทำแบบ, ทำ BoQ, ช่วยผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติงวดงานภายใต้มาตรฐาน Tambaan.co โดย ไม่ผ่านนายหน้า

ผู้รับเหมา

เสนอราคาและทำสัญญาตรงกับผู้ว่าจ้างโดยไม่ผ่านนายหน้า

เพื่อแก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้าง

Tambaan.co ดำเนิน "โครงการสนับสนุนการจ้างผู้รับเหมา" ฟรี

ผู้ว่าจ้าง

บริการจัดทำขอบเขตงานและช่วยหาผู้ออกแบบ, ทำ BoQ, ผู้รับเหมา, ผู้ตรวจหน้างาน, และช่วยจัดทำสัญญาให้ฟรี!

พาร์ทเนอร์

รับงานทำแบบ, ทำ BoQ, ช่วยผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติงวดงานภายใต้มาตรฐาน Tambaan.co โดย ไม่ผ่านนายหน้า

ผู้รับเหมา

เสนอราคาและทำสัญญาตรงกับผู้ว่าจ้างโดยไม่ผ่านนายหน้า

สมัคร/ติดต่อทีมงาน

สมัคร/ติดต่อทีมงาน

สมัคร/ติดต่อทีมงาน

735

ผู้สมัครใช้บริการ

17

จำนวนโครงการ

6.3 M

มูลค่างาน

copyright
Copyright 2021 - Tambaan.co